Zmiany w Organach Stowarzyszenia LGD Gromnik

W dniu 21.06.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik połączone z wyborem do Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Dziękujemy wszystkim Członkom Organów za zaangażowanie, wysiłek oraz energię włożona w pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę ustępujących członków Zarządu. Dziękujemy za Wasze zaufanie, mądre decyzje oraz niesłabnącą determinację w dążeniu do wytyczonych celów. 

Nowym władzom z kolei życzymy wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w sprawowaniu objętych funkcji.