Zmiana ustawy o RLKS

Informujemy, że z dniem 7 września 2018 r. zmieniły się przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Poniżej znajduje się treść ustawy zmieniającej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001625/O/D20181625.pdf