Zmiana Rozporządzenia

W dniu 9 września 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1588/1