Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w ramach naboru 2/2021/G

Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 2/2021/G  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek, wyjaśnień lub dokumentów.

Uzupełnienia należy dostarczyć, w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.00.

W załączeniu tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień.