Wyjazd studyjny pt.: „Jak funkcjonują wielofunduszowe Lokalne Grupy Działania”
W dniach 16-18 września 2020 r. 40 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska brało udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach operacji pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych LKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.
Tematem wizyty w województwie podlaskim było: wdrażanie wielofunduszowych strategii oraz Smart Village.
Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu spotkali się z Bożeną Chrząstowską – Kierownikiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Podczas tego spotkania Bożena Chrząstowska zaprezentowała przykłady projektów zrealizowanych ze środków wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Następnie uczestnicy wyjazdu odwiedzili obiekty wsparte w ramach wielofunduszowej LSR:
– Świetlicę środowiskową w Drohiczynie (http://podlasie24.pl/…/270-tys.–dla-swietlicy…);
– Klub seniora w Drohiczynie (http://www.podlasie24.pl/…/w-drohiczynie-rozpoczal…);
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych (http://www.drohiczyn.pl/news,860,srodowiskowy-dom…).
Wyjazd studyjny organizowany był w ramach operacji pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych LKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”; współfinansowanej jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.