Wizyta studyjna LGD Gromnik

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik  zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów oraz producentów do udziału w Wizycie studyjnej do Karpacza zaplanowanej w dniach 16-17 listopad 2019 r.

Celem wizyty jest podniesienie wiedzy  uczestników w zakresie zarzadzania produktami i treściami w celu aktywizacji siebie i otoczenia.

Szczegółowy program wizyty znajduje się w załączeniu.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć na adres biura LGD Gromnik (ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin) do dnia 14.11.2019 r.

O udziale w Wizycie studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie kandydata o zasadności jego uczestnictwa w zadaniu w kontekście szczegółowego programu spotkania. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w wizycie jest bezpłatny.