Ważna Informacja dla Beneficjentów 19.2 – Zmiana rozporządzenia LSR

W dniu 10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wprowadzone zostały zmiany, które mają na celu ułatwienie Beneficjentom w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wywiązywania się ze zobowiązań  umów o przyznanie pomocy.

Nowelizacja umożliwia aneksowanie warunków umowy o przyznaniu pomocy, zawartej z Samorządem Województwa.

Rozporządzenie ()

 

Ułatwienia dostępu