Umowy na Granty promocyjne podpisane

Kolejne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  promujące obszar LGD.

Wsparcie otrzymały:
* Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie Oddział terenowy w Strzelinie na projekt pn. Promocja obszaru LGD Gromnik i jego walorów oraz projekt pn. Wydanie monografii o wykorzystaniu skał architekturze i budownictwie ziemi strzelińskiej
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Album Ziemi Strzelińskiej” oraz  projekt pn. „Promocja obszaru poprzez wydanie folderu prezentującego sołectwa gminy Strzelin”.
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. „Szkłem oszroniona historia i krajobraz Gminy Kondratowice”
* Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na projekt pn. Promocja Gminy Borów promocją obszaru LGD Gromnik

Zadania będą realizowane  w ramach w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 69 526,00 zł.
Celem operacji jest aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocje obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi