Umowy grantowe w ramach ochrony lokalnego dziedzictwa

Następne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnim czasie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty pozwalające zachować materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne obszaru

Wsparcie otrzymały:
* Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na projekt pn.”Różnorodność kulturowa i społeczna – warsztaty edukacyjne”
* Stowarzyszenie Złota Jesień na projekt pn. Taniec sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
* Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej na projekt pn. Dziedzictwo lokalne Gminy Wiązów

Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 51 244,00 zł.
Celem operacji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw.