Umowy grantowe na Rozwój infrastruktury podpisane

Kolejne umowy powierzenia grantu podpisane. W ostatnich dniach w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali stosowne dokumenty. Dzięki temu powstaną nowe miejsca rekreacji na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik.

Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Logan Witowice na zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Witowice” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Witowice” na łączną kwotę 32 306,71 zł. Umowę podpisali Pan Radosław Mossoń oraz Pan Grzegorz Napiórkowski.
Wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – rodzina – środowisko lokalne” na zadanie pn. „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Głownin” na kwotę 43 497,21 zł. Umowę podpisali Pan Stanisław Czajka oraz Pani Danuta Warcholińska.
Wsparcie otrzymał także Klub Sportowy Kurów na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kurów”  na kwotę 14 983,29 zł. Umowę podpisali Pan Paweł Koszelowski oraz Pan Mateusz Oleszek.
Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Centrum Edukacji Unijnej przy szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie na zadanie pn. „Zakup i montaż altany w miejscowości Jaworów” na kwotę 16 335,00 zł. Umowę podpisali Pan Łukasz Mazur oraz Pani Janina Kościelna.
Wsparcie otrzymał również Klub Sportowy „Pogoń” Kowalów na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na stadionie „Pogoń” Kowalów”  na kwotę 16 909,19 zł. Umowę podpisali Pan Andrzej Krems oraz Pan Damian Kozak.
Zadania będzie realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 131 485,00 zł. Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.