Umowy grantowe na projekty infrastrukturalne podpisane

W ostatnich dniach  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik,  Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisywali stosowne dokumenty w zakresie umów o powierzenie grantu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca rekreacji na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik.

Wsparcie otrzymali Stowarzyszenie Logan Witowice, Koło Gospodyń Wiejskich w Zielenicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kępinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Księginicach Wielkich, Ludowy Klub sportowy Ognisko Przeworno, Klub sportowy Kwarcyt Jegłowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Kondratowicach, Fundacja Atena oraz Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „PROMIENIE”.
Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 262 315,00 zł. Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.