Umowa z Urzędem Marszałkowskim na obiekty infrastruktury rekreacyjnej podpisana

Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali  umowę przyznania pomocy na na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim, w ramach której realizowane będą granty,  zawarta została na kwotę 262 315,00 zł
Celem operacji jest rozwój infrastruktury na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gromnik poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Dzięki temu na obszarze LGD Gromnik powstaną kolejne obiekty infrastruktury rekreacyjnej.