Umowa na Wsparcie Przygotowawcze podpisana
W dniu wczorajszym podpisana została przez nasze Stowarzyszenie umowa o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W imieniu LGD Gromnik umowę podpisała Pani Bogumiła Mierzwińska – Prezes Zarządu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował  Pan Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Rozpoczynamy pracę nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i szykujemy się do konkursu na wybór LSR.