Umowa grantowa na działania promocyjne z Urzędem Marszałkowskim podpisana

Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego  podpisali kolejną umowę przyznania pomocy na realizację Projektów grantowych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zawarta została na kwotę 131 858,00 zł.
Celem operacji jest aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocję obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi.
Dzięki temu, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, realizowane będą ciekawe projekty  promujące obszar LGD.