Szkolenie „Ochrona danych osobowych w teorii i praktyce”