Szkolenie dla LGD

21 i 22 lutego 2019 roku Pracownicy Biura LGD Gromnik uczestniczyli w zorganizowanym przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD szkoleniu z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska. Szkolenie odbyło się w Chacie Karczowiska na terenie LGD „Wrzosowa Kraina”.
W pierwszym dniu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, podsumowujące i wskazujące nowe kierunki współpracy na linii LGD – UMWD.
Prowadzącym szkolenie w zakresie weksli i umów był Pan Paweł Rodak.

Wypracowane również zostały ustalenia i rekomendacje dotyczące kolejnych spotkań z UMWD oraz tematów szkoleń.