Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 

 

Informujemy, iż przy składaniu Wniosku o płatność II transzy w ramach podejmowania działalności gospodarczej, Beneficjent zobowiązany jest złożyć Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.

Sprawozdanie można pobrać tutaj:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html