Spotkanie Dolnośląskiej Sieci LGD

W poniedziałek 15.06.2020r. odbyło się kolejne spotkanie DSP LGD. Głównym celem spotkania było omówienie wniosku złożonego do KSOW pt. „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem projektu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie zmian oraz ponownego oszacowania zaplanowanych kosztów w projekcie. Zarząd DSP LGD poinformował o kolejnych działaniach związanych z włączeniem przedstawicieli Sieci do prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 oraz kształtowaniem instrumentów terytorialnych w nowej perspektywie. Poinformował również o kolejnym piśmie do Marszałka w sprawie spotkania z członkami zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD w najbliższym możliwym terminie w czerwcu 2020 r.