Projekt Współpracy WROTA na Europę

Projekt współpracy pt.: Wspólnie Rozwijamy Obszary Turystycznie AktywnieWROTA na Europę
realizowany jest w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr: 00011-6936-UM012013/22

Celem projektu jest:

1. wymiana doświadczeń w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych, z naciskiem na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, rozwoju produktu lokalnego oraz metod promocji.
2. poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz dobrych praktykach związanych z budową i przebudową infrastruktury turystycznej w wizytowanych miejscach na terenie partnerów projektu oraz różnorodnych działań związanych z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie LGD
3. Wymiana informacji przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze produktu lokalnego oraz infrastruktury turystycznej z wizytowanych miejsc na terenie partnerów projektu

Przyznana kwota pomocy dla naszego stowarzyszenia: 34 977,00 PLN