Posiedzenie Rady Programowej

Informujemy, iż w dniu 02.06.2021 r. od godziny 13.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , opcjonalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,   odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków w ramach naborów 1/2021/G, 2/2021/G oraz 3/2021/G.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD
  6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zakończenie Zebrania