PARTYCYPACJA-najlepszą praktyką w organizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w celu zapewnienia Wszystkim zainteresowanym jak najpełniejszej a zarazem przystępnej informacji nt. działalności organizacji, przygotowało Roczny Plan Pracy LGD, w zakresie założonym w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023.
Dokument stanowi kompendium informacji w zakresie zarówno przewidywanych (tzn. proponowanych SW) naborów wniosków jak również planowanych działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.
Zainteresowani Państwa opinią zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz wnoszenia uwag za pośrednictwem poczty e-mail biuro@lgdgromnik.pl do dnia 06.02.2018 r. włącznie.

 

PLAN PRACY NA 2018 ROK