Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Członkami Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, są reprezentanci 5 gmin członkowskich, powoływani na okres 4 letniej kadencji.

Zarząd:

  • Bogumiła Mierzwińska – Prezes
  • Mateusz Geroń  – Wiceprezes
  • Grzegorz Arciński – Skarbnik
  • Urszula Iżykowska-Mroczko – Członek Zarządu
  • Tomasz Gracz – Członek Zarządu