Rada Programowa

Rada Programowa liczy 10 członków, będących przedstawicielami podmiotów publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych. Do zadań organu należy przede wszystkim ocena wniosków składanych przez Beneficjentów w ramach naborów wniosków i wybór operacji realizowanych zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do 2023 roku.

Lista Rady Programowej:

  • Elżbieta Mossoń – Przewodnicząca
  • Andrzej Ziora – Wiceprzewodniczący
  • Filip Muszyński – Sekretarz
  • Krzysztof Brzeziński – Członek Rady Programowej
  • Jacek Osendowski – Członek Rady Programowej
  • Paweł Mihułka – Członek Rady Programowej
  • Katarzyna Fuławka – Członek Rady Programowej
  • Miłosz Kluczewski – Członek Rady Programowej
  • Piotr Zawłocki – Członek Rady Programowej
  • Urszula Miętki – Członek Rady Programowej