Rada Programowa

Rada Programowa liczy 10 członków, będących przedstawicielami podmiotów publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych. Do zadań organu należy przede wszystkim ocena wniosków składanych przez Beneficjentów w ramach naborów wniosków i wybór operacji realizowanych zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do 2023 roku.

W skład Rady Programowej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz siedmiu Członków Rady Programowej.