Nabory
data 22.02.2024 czas 14:01
W dniu 07 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru...
Czytaj więcej
data 30.01.2024 czas 15:49
Działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik informujemy, iż w dniu 07.02.2024 r. od godziny 14.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , odbędzie się posiedzenie...
Czytaj więcej
data 20.12.2023 czas 16:12
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach...
Czytaj więcej
data 31.07.2023 czas 11:11
Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy Beneficjenci zobligowani są do złożenia Informacji Monitorującej z realizacji operacji.Beneficjenci składają Informację w terminie do końca kwartału,...
Czytaj więcej
data 04.05.2022 czas 15:39
W nawiązaniu do oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022, poniżej zamieszczamy zaktualizowane wyniki oceny.
Czytaj więcej
data 26.04.2022 czas 11:36
W dniu 14 kwietnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022...
Czytaj więcej
data 11.02.2022 czas 16:18
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 11.02.2022 czas 16:18
 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 24.06.2021 czas 16:15
W dniu 09 czerwca  2021 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021/G,...
Czytaj więcej
data 02.06.2021 czas 15:40
Działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik informujemy, iż w dniu 09.06.2021 r. od godziny 13.30 w siedzibie Biura LGD Gromnik , opcjonalnie za pośrednictwem środków...
Czytaj więcej
data 25.05.2021 czas 16:49
Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 3/2021/G/U  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności...
Czytaj więcej
data 25.05.2021 czas 16:48
Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 2/2021/G  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności...
Czytaj więcej