Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.
Zmiana obowiązuje od 1 września 2017 r.
Przypominamy, iż każdy Beneficjent z dniem podpisania umowy
o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania
o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej.
Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy