Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego

Konsultacje społeczne

zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

Szanowni Państwo,

W dniach od 02.05.2019 – do 09.05.2019 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR w tym w tempem osiągania wskaźników. Polegają m.in. na przeformułowaniu przedsięwzięć, wskaźników, progów dofinansowania oraz szeregu zmian porządkowych i usprawniających wdrażanie LSR.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 
UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Strategia Rozwoju Lokalnego Konsultacje zmian