Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 

Szanowni Państwo,

W dniach od 31.10.2017 – do 06.11.2017 r. (do godz. 12.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@lgdgromnik.pl, z tytułem maila: Konsultacje

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania dokumentu strategicznego do obowiązujących wytycznych
i aktów prawnych. Polegają m.in. na przeformułowaniu wskaźników, nazw przedsięwzięć, uzupełnieniu monitoringu oraz szeregu zmian porządkowych i usprawniających wdrażanie LSR.

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.