Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Lokalnego

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

W dniach od 10.06.2020 – do 17.06.2020 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania dokumentacji, m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.(Uwaga- w związku z ograniczeniami w zakresie kontaktu bezpośredniego prosimy o telefoniczne z Biurem LGD – terminu odbioru uwag)

Poniżej propozycje zmian.