Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne

zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

W dniach od 24.11.2020 – do 01.11.2020 r. (do godz. 10.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są przewalutowaniem budżetu LSR oraz analizą procesu wdrażania LSR. (Dotyczy konieczności dostosowania dokumentacji m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023).

W załączeniu zakres zmian. 
UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.(Uwaga- w związku z ograniczeniami w zakresie kontaktu bezpośredniego prosimy o telefoniczny kontakt z Biurem LGD  w celu uzgodnienia terminu odbioru uwag)