Konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru

Konsultacje społeczne  zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 

Szanowni Państwo,

W dniach od 03.06.2020 – do 17.06.2020 r. (do godz. 14.00 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą procesu wdrażania LSR oraz koniecznością dostosowania narzędzia m.in. do tempa osiągania wskaźników oraz realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023.

UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.