Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023

Szanowni Państwo,

W dniach od 20.01.2021 r. – do 26.01.2021 r. (do godz. 11.30 włącznie) zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanych zmian w zakresie „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”.

Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są analizą postępu wdrażania oraz  aktualizacją kwot w niniejszym zakresie. Polegają m.in. na aktualizacji zakontraktowanych lub wypłaconych środków oraz Planu komunikacji w zakresie zrealizowanych oraz zaplanowanych do realizacji zadań.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. 
UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

 

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w biurze.(Uwaga- w związku z ograniczeniami w zakresie kontaktu bezpośredniego prosimy o telefoniczny kontakt z Biurem LGD  w celu uzgodnienia terminu odbioru uwag)