Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne 17.11.2023 r.-24.11.2023 r.

zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023”
Szanowni Państwo,

            Przedstawiane Państwu zmiany podyktowane są postępem rzeczowo-finansowym poszczególnych celów i przedsięwzięć.

W załączeniu przedmiot oraz zakres zmian. UWAGA! Zmiany oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument udostępniamy Państwu elektronicznie (za pośrednictwem strony www (www.lgdgromnik.pl) oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia (u. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin)

Tryb zgłaszania propozycji i/lub uwag – e-mail na adres biuro@lgdgromnik.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w  biurze.