Konferencja „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów oraz jako Partner Projektu zapraszamy 29 września br.  do bezpłatnego udziału w konferencji branżowej
„Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”, która odbędzie się we Wrocławiu, w hotelu Europeum przy ul. Kazimierza Wielkiego 27A.

Organizatorem Konferencji jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., wspólnie z Partnerami:
Stowarzyszeniem Lider A4,
Fundacją Wspieranie Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio,
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gromnik,
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Szczegółowe informacje na temat tematyki i programu Konferencji znaleźć można również na stronie organizatora: www.zielonadolina.biz.
Zgłoszenia udziału w Konferencji:
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@zielonadolina.biz.  do 27 września br.
Uprzejmie przypominamy, że w Konferencji branżowej może wziąć udział dowolna ilość osób z Firmy/Organizacji. Natomiast w warsztatach tylko jeden Przedstawiciel.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”, realizowanego w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.