Informacja o wynikach oceny w ramach naborów wniosków 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017

W dniu 19 czerwca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017. Poniżej zamieszczamy wyniki oceny w ramach poszczególnych naborów.