Informacja o wynikach naboru 4/G/2018

W dniu 12 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 4/G/2018. Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.