Informacja o wynikach naboru 1/2022 – aktualizacja

W nawiązaniu do oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022, poniżej zamieszczamy zaktualizowane wyniki oceny.