Informacja o wynikach naborów 5/G/2018 oraz 6/G/2018

W dniu 14 grudnia 2018 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 5/G/2018 (5/G/2018/U) oraz 6/G/2018 (6/G/2018/U)
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.