Informacja o wynikach naborów 1/2022 oraz 2/2022

W dniu 14 kwietnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022 oraz 2/2022.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.