Informacja o wynikach naborów 1/2021/G, 2/2021/G oraz 3/2021/G

W dniu 09 czerwca  2021 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021/G, 2/2021/G oraz 3/2021/G.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.