Informacja o wynikach naborów 1/2021

W dniu 9 kwietnia 2021 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2021.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.