Informacja o wynikach naborów 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019

W dniu 28 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019.
Poniżej zamieszczamy wyniki oceny.