Informacja o udziale w projekcie
Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie jest partnerem Projektu pn. „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw” realizowanym przez Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o.o. Poniżej przekazujemy informacje o projekcie.
INFORMACJA O PROJEKCIE PARTNERSKIM
Tytuł projektu: „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Plan Działania: Krajowa siec obszarów wiejskich
Priorytet KSOW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Priorytet 3)
Działanie KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (Działanie 6)
Realizatorzy:
1. Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o – Lider operacji
2. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio – Partner operacji
3. Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4” – Partner operacji
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik – Partner operacji
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” – Partner operacji
Termin realizacji: 02.05.2022 – 31.10.2022
Budżet operacji: 47 410,00
Wysokość pomocy: 37 300,00
Działania projektowe:
1. organizacja 1-dniowej konferencji branżowej pt. „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”
2. organizacja warsztatów pt. „Projektowanie rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line”
3. przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie certyfikatu Zielonej Doliny kolejnym produktom (min. 4 maks. 6), zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.
4. produkcja filmu promującego wysoko jakościowe produkty certyfikowane w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu stanowią producenci rolni i przetwórcy żywności na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem:
• podmiotów gospodarczych, posiadających certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
• podmiotów gospodarczych, pretendujących do certyfikatu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, czyli posiadających produkt i potencjał warunkowy do otrzymania znaku towarowego.
Wiedza dostarczona uczestnikom podczas konferencji, warsztatów oraz w trakcie przechodzenia procesu audytu/certyfikacji, a także jej wzajemna wymiana będzie znaczącym wsparciem w zakresie współpracy i tworzenia łańcucha dostaw od miejsca wytworzenia produktów do konsumenta.