Informacja o naborach

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik z przykrością informuje, że planowane nabory wniosków w zakresie pozycji:
1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą- konkurs
1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw- konkurs
3.1.1.Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – konkurs
decyzją Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostają wstrzymane.
Powyższe stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podyktowane jest wysokim poziomem osiągnięcia założonych w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla Ziemi Strzelińskiej wskaźników.