Informacja o funkcjonowaniu Biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)  oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.