Informacja dla Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na stronie UMWD udostępnione zostały nowe wzory umów o przyznaniu pomocy, w ramach poddziałania 19.2.
Zmienione umowy obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia Prezesa ARiMR tj. od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich nowych zweryfikowanych pozytywnie spraw, w ramach których można podpisać umowę o przyznaniu pomocy.