Informacja dla Beneficjentów

Informujemy, iż zmianie uległa Umowa przyznania pomocy dla Beneficjentów działania Podejmowanie działalności gospodarczej. Beneficjenci, którzy chcą skorzystać ze zmienionych przepisów, powinni wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o aneks do wcześniej zawartych umów o przyznanie pomocy.Poniżej zamieszczamy zaktualizowany dokument