Informacja dla Beneficjentów

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, iż wprowadziła ona m.in. zmiany dotyczące wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biorąc pod uwagę specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zamieszczamy  szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi