Informacja dla Beneficjentów

Uprzejmie prosimy naszych przyszłych i obecnych Beneficjentów w zakresie Przedsiębiorczości o weryfikację swoich zgłoszeń do CEiDG.
Informujemy, iż wszyscy przedsiębiorcy, którzy przy rejestracji swojego podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podali urzędnikom swojego numeru PESEL, po 19 maja mają zniknąć z bazy CEIDG. Wymóg ten obowiązuje od 2001 r. przy wszelkich wpisach.