Informacja dla Beneficjentów

Przypominamy o konieczności składania wraz z wnioskami o płatność  wszystkich pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, w tym ostateczną decyzję środowiskową, których uzyskanie jest wymagane do realizacji inwestycji objętych operacją przez odrębne przepisy .
Jeśli realizacja operacji wymaga zmiany sposobu użytkowania lokalu, należy zgłosić ją w Starostwie Powiatowym w Strzelinie. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy, a także zamierzony sposób użytkowania obiektu