Informacja dla Beneficjentów

Informujemy i przypominamy Beneficjentom podejmującym działalność gospodarczą, iż aby móc otrzymać wypłatę środków w ramach I transzy należy dokonać aktualizacji numeru konta bankowego, na które mają być wypłacone środki.
Aktualizacji należy dokonać składając w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelinie, wniosek o zmianę danych w Ewidencji Producentów.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html